Kubikfabrik – ett högproduktivt skogsbestånd

Skogen har många värden som brukar delas upp i ”hårda” och ”mjuka”. Hårda värden är ekonomiska, produktionsinriktade värden medan rekreation, friluftsliv och hälsa beskrivs som mjuka värden.

Det är vetenskapligt bevisat att skogen har hälsofrämjande effekter, men ekonomin är också av stor betydelse för ett hållbart skogsbruk. Hur produktiv, och därmed ekonomiskt lönsam, en skog kan vara beror bland annat på trädart, plantmaterialets kvalitet, markens näringsinnehåll- och produktionsförmåga samt skogens geografiska läge.

För att beskriva markens produktionsförmåga används ett så kallat ståndortsindex (H100) som ger en uppskattad höjd på trädet vid 100 års ålder utifrån parametrarna övre höjd och brösthöjdsdiameter (BHD). Ju högre siffra i ståndortsindex (SI) desto högre volym i beståndet. På goda marker i Syd- och Mellansverige kan gran uppnå ett ståndortsindex på upp till G40, vilket innebär att träden beräknas vara 40 meter höga vid 100 års ålder. Detta är en indikation på mycket hög tillväxt. En riktig kubikfabrik!

Kubikfabrik är dessutom ett uttryck bland skogsentreprenörer och skogsmaskinförare för sin verksamhet där man dagligen producerar stora volymer virke till landets viktiga skogsindustri. Duktiga förare i effektiva avverkningsmaskiner kan fälla, upparbeta och köra fram hundratals kubikmeter per dag.

Kubikfabrik kan alltså antingen avse ett högproduktivt skogsbestånd eller ett effektivt avverkningslag.  

Sociala medier

Följ gärna Eco Log i sociala medier och håll koll på vår youtube-kanal.